Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vrednotenje ustreznosti enovitih hidroloških modelov za primer porečja Save"

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2019 ob 09:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Katarina Lavtar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: doc. dr. Nejc Bezak

seznam zagovorov