Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresni odziv armiranobetonskih mostov s pomanjkljivo prečno armaturo stebrov"

Zagovor je potekal dne 06. 09. 2019 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Antonio Janevski
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Matija Gams
somentor: prof. dr. Tatjana Isaković

seznam zagovorov