Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza vplivov okoljsko občutljivih trajnih travinj na komasacije kmetijskih zemljišč"

Zagovor je potekal dne 12. 09. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Kaja Kolednik
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: Petra Recko Novak

seznam zagovorov