Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"GIS-orodja v podporo odločanju pri izvajanju komasacij"

Zagovor je potekal dne 12. 09. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Marko Novak
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: doc. dr. Marjan Čeh

seznam zagovorov