Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Priložnosti generativnega pristopa k načrtovanju stavb"

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2019 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Luka Gradišar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Žiga Turk
somentor: asist. dr. Robert Klinc

seznam zagovorov