Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresna analiza in projektiranje izbranih konstrukcijskih elementov armiranobetonske stavbe s povezanimi stenami"

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2019 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Andrej Veškovo
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič

seznam zagovorov