Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prometna ureditev Ljubnega ob Savinji po načelu skupnega prometnega prostora"

Zagovor je potekal dne 10. 09. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Urška Ošep
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar

seznam zagovorov