Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza strižne nosilnosti sodobne zidovine ob upoštevanju predlaganih sprememb za Evrokod 6"

Zagovor je potekal dne 12. 09. 2019 ob 09:30 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Eva Filipčič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Vlatko Bosiljkov
somentor: asist. Martin Klun

seznam zagovorov