Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Obdelava in interpretacija gravimetričnih meritev nad kraško jamo: primer Županove jame"

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Špela Bratina
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Miran Kuhar
somentor: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren

seznam zagovorov