Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izmera geodetske mreže Vrtine-2 odlagališča Boršt Rudnika Žirovski Vrh"

Zagovor je potekal dne 12. 09. 2019 ob 10:00 v prostoru: P-II/2.


avtor(-ica): Lucija Stanić
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Aleš Marjetič
somentor: izr. prof. dr. Dušan Kogoj

seznam zagovorov