Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Zgodovina in razvoj geodetske merske tehnike "

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Dominik Mlakar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Dušan Kogoj
somentor: asist. dr. Klemen Kregar

seznam zagovorov