Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Določitev vpliva nekontaktne fasadne ozelenitve na toplotni odziv stavbe s pomočjo eksperimentalnih meritev"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Valentina Lesjak
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov