Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti "

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Urša Mrhar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič, doc. dr. Mitja Košir

seznam zagovorov