Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava popisnih količin večstanovanjske stavbe s pomočjo informacijskega modela"

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 09:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Matej Lahne
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Matevž Dolenc
somentor: asist. dr. Robert Klinc

seznam zagovorov