Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prometna analiza območja Novi trg v Kamniku"

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 09:00 v prostoru: P-II/2.


avtor(-ica): Gregor Klobčar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. dr. Rok Marsetič

seznam zagovorov