Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza cestnega odseka R1 - 215/1162 Slovenska vas - Puščava "

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 09:00 v prostoru: P-II/2.


avtor(-ica): Lea Tori
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. dr. Irena Strnad

seznam zagovorov