Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov"

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 12:00 v prostoru: P-II/2.


avtor(-ica): Katja Arh
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Jože Lopatič

seznam zagovorov