Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Sežana"

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 12:00 v prostoru: P-II/2.


avtor(-ica): Tara Subotić
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač

seznam zagovorov