Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Arhiviranje listov temeljnega topografskega načrta (TTN)"

Zagovor je potekal dne 17. 09. 2019 ob 13:30 v prostoru: P-I/1.


avtor(-ica): Matej Kosi
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

seznam zagovorov