Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Eksperimentalna analiza koeficienta sunka pri prometni obremenitvi"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2019 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Doron Hekič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Goran Turk
somentor: doc. dr. Aleš Žnidarič

seznam zagovorov