Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih objektov tekom periodičnih pregledov"

Zagovor je potekal dne 17. 02. 2017 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jure Berkopec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Jana Šelih
somentor: asist. dr. Matej Kušar

seznam zagovorov