Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv vira dolomitnega agregata na lastnosti samozgoščevalnega betona"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2019 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Neža Gošte
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
somentor: asist. dr. Petra Štukovnik

seznam zagovorov