Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Bioklimatsko načrtovanje trajnostnih in podnebno pogojenih sodobnih stavb"

Zagovor je potekal dne 17. 02. 2017 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nataša Štupar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov