Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"izvedba protipoplavnih ukrepov v savinjski dolini"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2019 ob 18:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tilen Kuzman
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Andrej Kryžanowski
somentor: izr. prof. dr. Dušan Žagar, Nina Humar

seznam zagovorov