Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Redčenje slanice z razsoljevalnih naprav z očiščeno vodo s komunalnih čistilnih naprav"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2019 ob 18:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jernej Jensterle
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Dušan Žagar
somentor: doc. dr. Andrej Kryžanowski

seznam zagovorov