Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti ceste R2 419-1204 in v križišču z LC 394011"

Zagovor je potekal dne 27. 02. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anita Kaplan
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar
somentor: asist. dr. Niko Čertanc

seznam zagovorov