Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Mehanizem kontrole dostopa na avtocestnih priključkih in preveritev z mikrosimulacijskim modelom za izbran primer"

Zagovor je potekal dne 22. 11. 2019 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matevž Vertot
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. dr. Rok Marsetič

seznam zagovorov