Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Nadgradnja na B strani železniške postaje Postojna "

Zagovor je potekal dne 22. 11. 2019 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Rok Igličar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. dr. Darja Šemrov

seznam zagovorov