Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje armirano-betonske AB diafragme za zaščito gradbene jame ob upoštevanju potresne obtežbe"

Zagovor je potekal dne 21. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta.


avtor(-ica): Žiga Plevel
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Boštjan Pulko
somentor: asist. dr. Mirko Kosič

seznam zagovorov