Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Pristop BIM za železniško infrastrukturo s primerom projekta odseka Brezovica–Preserje"

Zagovor je potekal dne 24. 06. 2020 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Enej Truden
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomo Cerovšek
somentor: asist. dr. Darja Šemrov

seznam zagovorov