Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza delovanja CČN Domžale-Kamnik s pomočjo programskega orodja Aqua Designer"

Zagovor je potekal dne 23. 10. 2019 ob 08:30 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Stevan Gajić
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk
somentor: dr. Marjetka Levstek

seznam zagovorov