Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš"

Zagovor je potekal dne 20. 02. 2017 ob 15:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Petra Zajšek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

seznam zagovorov