Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje prednapetega mostu na lokalni cesti, izdelanega iz betonov visoke trdnosti"

Zagovor je potekal dne 11. 12. 2019 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nejc Povšič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
somentor: asist. dr. Bojan Čas, Peter Zupančič

seznam zagovorov