Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Obnova toplotnega ovoja enostanovanjske hiše na Izlakah"

Zagovor je potekal dne 19. 02. 2020 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Polona Jeretina
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Roman Kunič
somentor: asist. David Božiček, doc. dr. Mitja Košir

seznam zagovorov