Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Lastnosti mlekarskih odpadnih voda za pridobivanje bioplina"

Zagovor je potekal dne 30. 09. 2019 ob 12:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Dean Melihen
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
somentor: izr. prof. dr. Blaž Stres

seznam zagovorov