Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Razvoj zelene stene za čiščenje sive vode in prenos toplote"

Zagovor bo potekal dne 25. 02. 2021 ob 11:00 preko spleta.

Za udeležbo na zagovoru zaključnega dela kontaktirajte Referat za študijske zadeve UL FGG.

avtor(-ica): Valentina Rutar Polanec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Nataša Atanasova
somentor: Bernhard Pucher, prof. dr. Andrej Kitanovski

seznam zagovorov