Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja"

Zagovor je potekal dne 26. 09. 2019 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Katja Kovačič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: viš. pred. dr. Mojca Foški

seznam zagovorov