Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Eksperimentalne meritve toplotnega toka in določevanje toplotne prehodnosti toplotnega ovoja stavbe"

Zagovor je potekal dne 22. 05. 2020 ob 14:00 preko spleta.


avtor(-ica): Jan Kalar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica):
somentor: asist. David Božiček, doc. dr. Mateja Dovjak

seznam zagovorov