Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Načrtovanje sodobnih konstrukcijskih sklopov iz pretežno naravnih materialov v pogledu prehoda toplote in vlage"

Zagovor je potekal dne 20. 02. 2020 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Sanes Mehić
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Roman Kunič
somentor: doc. dr. Mateja Dovjak

seznam zagovorov