Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kritična analiza predlogov celostne prometne strategije Sevnice"

Zagovor je potekal dne 20. 12. 2019 ob 09:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Mitja Vavtar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher

seznam zagovorov