Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava karte zgornje doline Kolpe iz podatkov OpenStreetMap"

Zagovor je potekal dne 11. 06. 2020 ob 10:00 preko spleta.


avtor(-ica): Marko Mauhar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

seznam zagovorov