Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Obdelava kinematičnih terestričnih meritev s Kalmanovim filtrom"

Zagovor je potekal dne 11. 05. 2020 ob 12:30 preko spleta.


avtor(-ica): Matic Klančišar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: asist. Gašper Štebe

seznam zagovorov