Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Eksperimentalna analiza vplivov soli na učinkovitost izboljšanja morskih glin z apnom za gradnjo nasipov"

Zagovor je potekal dne 18. 02. 2020 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Blaž Jeraj
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Ana Petkovšek
somentor: asist. dr. Jasna Smolar

seznam zagovorov