Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv stopnje prezračevanja na koncentracijo radona v notranjem okolju "

Zagovor je potekal dne 13. 03. 2020 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Barbara Virant
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl

seznam zagovorov