Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izmera geodetskih mikromrež Plaz in Vrtine za ugotavljanje premikov odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh"

Zagovor je potekal dne 22. 10. 2019 ob 14:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jošt Rakovec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Simona Savšek
somentor: izr. prof. dr. Dušan Kogoj

seznam zagovorov