Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ureditev ribjega prehoda na Demšarjevem jezu na Poljanski Sori"

Zagovor je potekal dne 29. 09. 2020 ob 13:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Simon Lesjak
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Simon Rusjan
somentor: viš. pred. mag. Andrej Vidmar

seznam zagovorov