Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza karakterističnih nosilnih elementov stavbe za zdravstveno oskrbo v različnih projektnih stanjih"

Zagovor je potekal dne 19. 02. 2020 ob 09:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Gašper Šmid
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
somentor: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

seznam zagovorov