Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice"

Zagovor je potekal dne 27. 11. 2020 ob 08:00 preko spleta.


avtor(-ica): Andrej Hlača
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Aleš Marjetič

seznam zagovorov