Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza postopkov in geodetskih elaboratov v Republiki Hrvaški za evidentiranje stavb"

Zagovor je potekal dne 27. 11. 2020 ob 08:00 preko spleta.


avtor(-ica): Natali Komadina
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov