Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček"

Zagovor je potekal dne 29. 04. 2020 ob 10:30 preko spleta.


avtor(-ica): Matic Planinšek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič

seznam zagovorov